Zásady zpracování osobních údajů

Úvod  >   O fondu  >   Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové, se sídlem na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 04415957, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1273 („my“ nebo „správce“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.auttalk.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@auttalk.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Kontakt:

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace je nezbytné, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Uživatelský účet:

Pro využití některých služeb, které naše webové stránky nabízí, je nezbytné se registrovat. Součástí registrace je poskytnutí Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • datum narození (pro informaci o věku)
 • pohlaví a vztah k autismu (zda jste odborník, rodič apod.),
 • PSČ.
 • heslo,

V případě, že se u nás zaregistrujete, zašleme Vám ověřovací e-mailovou zprávu, jejímž prostřednictvím prověřujeme registraci skutečných uživatelů webových stránek s funkčními

e-mailovými adresami. Kliknutím na zaslaný odkaz se Váš uživatelský účet aktivuje a Váš přístup do něj Vám zůstane do budoucna zachován pomocí Vámi zvoleného hesla.

Jako přihlašovací údaj slouží vaše zadaná e-mailová adresa a vámi zvolené heslo. Tato e-mailová adresa je v systému jedinečná. Není tedy možné, aby na setjnou e-mailovou adresu byli registrováni dva uživatelé.

Některá nastavení a souhlas se zasíláním sdělené můžete změnit v nastavení svého účtu po přihlášení na webových stránkách.

Pro ostatní registrované uživatele bude viditelné pouze vaše jméno a to pouze u vašeho příspěvku do diskusního a informačního fóra či vaší případné reakce na jiný diskusní příspěvek.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí služby, tj. zprostředkování kontaktu mezi uživateli webových stránek a správcem, zajištění nadačních aktivit a vytváření databáze odborníků v oblasti autismu, pořádání odborných kurzů, školení, diskusí a jiných vzdělávacích akcí. Poskytnutí vybraných osobních údajů pro účely poskytování služeb webové stránky (plnění smlouvy) je nezbytné, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek nemožnost poskytování služeb naší webové stránky.

Bezpečnost webových stránek

Za účelem zajištění bezpečnosti webových stránek a ochrany uživatelů podléhá zveřejňování uživatelských diskusních příspěvků předchozímu schválení ze strany správce.

O neuveřejnění Vašeho příspěvku a jeho důvodech Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím vaší kontaktní e-mailové adresy uvedené v registraci.

Za tímto účelem také průběžně evidujeme aktivity těch uživatelů, kteří svým chováním obtěžují ostatní uživatele, či jinak jednají v rozporu s dobrými mravy. Tyto údaje zpracováváme i poté, co je takovému uživateli jeho uživatelský účet smazán a to za účelem co nejvčasnější identifikace takového uživatele v případě, že se na webové stránky přihlásí opětovně a v aktivitách pokračuje.

Pakliže se rozhodneme určitý uživatelský účet z výše popsaných důvodů smazat, vždy tak činíme na základě rozhodnutí osoby odpovědné za správu webových stránek, s využitím údajů, které jsme analýzou závadného jednání sebrali. Nejedná se tak o rozhodnutí učiněné pouze automatizovanými postupy.

Tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to zejména za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů uživatelů webových stránek a zájmů našich.

Žádost o finanční podporu

Pro vytvoření žádosti je nezbytné se na webových stránkách nejdříve zaregistrovat.

Vyplněním a odesláním žádosti o finanční podporu budete zařazení do databáze žadatelů pro případ posouzení možnosti podpory k datu nejbližší uzávěrky.

Odešlete-li nám žádost o finanční podporu, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum narození dítěte, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), adresa trvalého pobytu, údaje o rodinných poměrech, údaje o výši a zdrojích příjmu domácnosti, číslo bankovního účtu, účel požadované podpory, včetně údajů o fyzickém či duševním stavu žadatele a členů jeho domácnosti, a veškeré další informace týkající se Vaší osoby či osoby Vašeho dítěte, které jste nám sdělil(a) nebo sdělíte, za účelem:

 • posouzení Vaší žádosti o příspěvek u správce a
 • poskytnutí podpory ze strany správce, bude-li Vaší žádosti vyhověno.

Poskytnutí osobních údajů pro účely žádosti o finanční podporu je nezbytné a jejich neposkytnutí může vést k tomu, že Vaši žádost nebudeme moci posoudit a podporu Vám poskytnout.

Informaci o schválení či nechválení vaší žádosti vám zašleme na kontaktní e-mail uvedený u registrace. Tyto informace též najdete ve správě svého účtu po přihlášení. Zde můžete žádost upravit, zrušit či povolit pro další schvalovací řízení

Databáze žadatelů a obchodní sdělení

Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách www.auttalk.cz Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat taktéž pro následující účely:

zasílání informačních sdělení týkajících se akcí organizovaných námi nebo našimi partnery na Váš e-mail.

Udělení souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis a nemá vliv na poskytování dalších služeb webových stránek. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Dárci a partneři

Osobní údaje dárců a partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci námi („partneři"), popř. jiné údaje, které obdržíme od partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijeme především za účelem plnění smluv s partnery. Partner tímto bere na vědomí, že budeme zpracovávat osobní údaje jeho, či osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně partnera na spolupráci s námi.

Dárce a partnery informujeme o dění v nadačním fondu a o našich aktivitách prostřednictvím občasných newsletterů. Pro ukončení zasílání stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@auttalk.cz."

Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Cookies používáme zejména pro kontrolu vašeho přihlášení a tím vám umožnit vstup do klientské části webu (jedná se především o vstup do diskusního a informačního fóra a zadání žádosti o finančí pomoc).

Na webových stránkách používáme tzv. relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají informace do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Dále za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs..

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@auttalk.cz .

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní společnosti,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, naši finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční podpory budeme Vaše osobní údaje uchovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu po dobu 10 let.

Osobní údaje týkající se Vašeho uživatelského účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy uživatelského účtu do té doby, než jej zrušíte.

Po zrušení Vašeho uživatelského účtu, Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků a oprávněných zájmů, po nezbytnou dobu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 2.5 budeme zpracovávat:

po dobu 24 měsíců v případě, že udělíte Vás souhlas se zařazením do databáze žadatelů pro případ posouzení možnosti podpory kdykoli v budoucnu, pokud nebudeme moci Vaší žádosti v době jejího podání vyhovět, nebo

do doby, než Váš souhlas odvoláte, v případě, že udělíte souhlas se zasíláním informačních sdělení týkajících se akcí organizovaných námi nebo našimi partnery na Váš e-mail. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@auttalk.cz.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže přiblížena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@auttalk.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

 • (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • (ii) zpracování je protiprávní,
 • (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • (iv) nám výmaz ukládá právní předpis.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Zakladatelé fondu

Zakladatele

Nadační fond AutTalk

Vlastní příběh, tak jednoduchý a obyčejný důvod nás přiměl k tomu, abychom založili nadační fond. Naším symbolem je modré srdce, protože téma je pro nás jednoduše srdeční záležitost. Modrá barva je symbolem autismu, a proto je i naše srdce modré. Nadační fond AutTalk vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním zlepšovat možnosti dětí s PAS a jejich rodin.

Náš tým jste vy! Vy všichni, kteří stejně jako my máte osobní zkušenost s poruchou autistického spektra. Vy všichni, kteří máte pocit, že chcete sdílet své zkušenosti a přispívat k tomu, aby se věci hýbaly správným směrem. Ozvěte se nám!

Více Informací

Kontakt


Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Korunní 2569/108
101 00, Praha 10 Vinohrady
IČ: 044 15 957
Tel.: +420 606 587 093
Mail: info@auttalk.cz

BU: 333124124 / 2010